Opdrachtgevers en projecten

Movimento werkt onder andere met deze onderwijspartners samen:
University of Curacao Rotterdam Academy
Hogeschool Rotterdam Windesheim Flevoland
Meer weten over opdrachten die ik eerder heb gedaan? Hieronder lees je meer.
bron bright vibes

Procesbegeleiding ontwerp nieuwe opleiding

Voor een hogeschool heb ik een ontwikkelteam begeleid bij het ontwerpen van een nieuwe Associate Degree opleiding. Het team bestond uit acht docenten, van twee mbo’s en twee hbo’s. Het ontwerpproces heeft twee jaar geduurd, 1 a 2 dagen per week. Bijzonder was dat het team én veel onderwijservaring had, én veel praktijkervaring. De docenten vonden elkaar al snel in een visie op de professional van de toekomst, én op onderwijs van de toekomst.  Hierdoor ontstond een groot onderling vertrouwen, waardoor het team het aandurfde van de gebaande paden af te wijken en te kiezen voor een vernieuwend onderwijsconcept. Dit concept sloot overigens naadloos aan bij de onderwijsvisie van de Ad-academies.

Toch was het spannend om dit ook daadwerkelijk vorm te geven, zeker naar mate de toets nieuwe opleiding dichterbij kwam. Het team koos ervoor om het panel vanuit eigen kracht en visie het onderwijsprogramma te presenteren. Lees verder

afstuderen logica

Workshop afstuderen

Een opleiding merkte dat docenten op verschillende wijze studenten begeleiden en beoordelen bij het afstuderen. Daarom ben ik gevraagd het team te begeleiden bij het gezamenlijk beoordelen van enkele afstudeerproducten van studenten.

Een van de discussiepunten was ‘wat is onderzoek’. Door te beredeneren welke ‘onderzoek’ de norm is in het werkveld, en wat de (landelijke) eindkwalificaties aangeven over onderzoek en onderzoekend vermogen, kwamen we tot een gezamenlijk beeld van wat deze studenten in hun afstudeeropdracht moeten laten zien. Dit beeld is uitgewerkt in de afstudeerhandleiding, zodat ook in volgende jaren, docenten vanuit een eenduidig referentiekader kunnen begeleiden en beoordelen. Lees verder

NLQF

Conferentie over het Europees kwalificatie framework en niveau 5 in Ierland juni 2018

In juni 2018 bezocht ik een conferentie van Chain 5 over het Europees Kwalificatie Framework (EQF) en niveau 5 in Ierland. Deelnemers waren afkomstig uit Ierland, de Verenigde Staten, China en Nederland en houden zich allemaal bezig met Associate degree opleidingen, en wisselden met elkaar uit over de vraag:

Wat is nodig om doorstroom te stimuleren van beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs?

Bijzonder was dat uit Nederland maar liefst vier Associate degree Academies aanwezig waren: Rotterdam, Amsterdam, Roosendaal en Den Bosch.
Lees verder