Procesbegeleiding bij ontwerp van curricula betekent onderwijs (her) ontwerpen volgens onderwijskundige kaders met behulp van teamcoaching.
Onderwijskundige kaders: Als procesbegeleider help ik het team door stap voor stap te werken vanuit ‘constructive alignment’. We bepalen samen het doel van de opleiding, de visie op leren en beoordelen en werken dit uit in onderwijsmateriaal.
Teamcoaching: De groepsdynamiek is van grote invloed op het ontwerpproces. Als procesbegeleider versterk ik het team door aandacht geven aan teamvorming, varierend van diepgaand kennismaken tot conflicthantering en creatieve werkvormen.  Ik streef ernaar dat elk teamlid zich gewaardeerd voelt en zijn kwaliteiten kan inzetten voor het ontwikkelproces.
Feedback uit teams die ik mocht begeleiden:
Verstaat de kunst van het doorvragen, het geven van fijne feedback en de ander laten nadenken zonder in de overtuiging te gaan.”
Marije heeft oog voor eenieders persoonlijke wensen en aandachtspunten maar houdt daarbij altijd het hogere doel of de grote lijn voor ogen.