bron bright vibes

Procesbegeleiding ontwerp nieuwe opleiding

Voor een hogeschool heb ik een ontwikkelteam begeleid bij het ontwerpen van een nieuwe Associate Degree opleiding. Het team bestond uit acht docenten, van twee mbo’s en twee hbo’s. Het ontwerpproces heeft twee jaar geduurd, 1 a 2 dagen per week. Bijzonder was dat het team én veel onderwijservaring had, én veel praktijkervaring. De docenten vonden elkaar al snel in een visie op de professional van de toekomst, én op onderwijs van de toekomst.  Hierdoor ontstond een groot onderling vertrouwen, waardoor het team het aandurfde van de gebaande paden af te wijken en te kiezen voor een vernieuwend onderwijsconcept. Dit concept sloot overigens naadloos aan bij de onderwijsvisie van de Ad-academies.

Toch was het spannend om dit ook daadwerkelijk vorm te geven, zeker naar mate de toets nieuwe opleiding dichterbij kwam. Het team koos ervoor om het panel vanuit eigen kracht en visie het onderwijsprogramma te presenteren.

Het team en het management had volle vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijsconcept. Helaas was het panel hier niet van overtuigd, al waren ze erg enthousiast en geraakt door de passie en visie van het team, ze konden het niet rijmen met de kaders van de NVAO.

Paradigma clash? Of had het team toch meer moeten concretiseren?

Na diep slikken wist het team de flexibiliteit op te brengen om de onderwijsvisie beter te operationaliseren, met name beoordelingscriteria, zodat elke student kan aantonen de leeruitkomsten en kennisbasis te beheersen. Echter, er bleek meer nodig. De druk om binnen het bestaande accreditatiekader te blijven werd groter. Begrijpelijk, iedereen wil dat de opleiding van start kan gaan, en een ideologische strijd voeren, liever niet tijdens een visitatie… Wel lastig.

Geplaatst in Etalage.