afstuderen logica

Workshop afstuderen

Een opleiding merkte dat docenten op verschillende wijze studenten begeleiden en beoordelen bij het afstuderen. Daarom ben ik gevraagd het team te begeleiden bij het gezamenlijk beoordelen van enkele afstudeerproducten van studenten.

Een van de discussiepunten was ‘wat is onderzoek’. Door te beredeneren welke ‘onderzoek’ de norm is in het werkveld, en wat de (landelijke) eindkwalificaties aangeven over onderzoek en onderzoekend vermogen, kwamen we tot een gezamenlijk beeld van wat deze studenten in hun afstudeeropdracht moeten laten zien. Dit beeld is uitgewerkt in de afstudeerhandleiding, zodat ook in volgende jaren, docenten vanuit een eenduidig referentiekader kunnen begeleiden en beoordelen. 

 

In de startbijeenkomst bleek dat er verschillende ideeen leefden in het team over wat een goede afstudeeropdracht is. Het ging over vragen als ‘moet de student een vraag van het bedrijf alleen onderzoeken en een adviesrapport schrijven, of ook implementeren?’ en ‘wat moet de student onder begeleiding doen, en wat zelfstandig?’.

Ook waren er vragen over begeleiding: ‘wie neemt het initiatief voor begeleidingsgesprekken, de student of de docent’ en ‘het bedrijf stuurt de uitkomsten van het onderzoek, wat nu?’. Hierdoor kwamen we tot de conclusie dat er drie bijeenkomsten nodig waren, om deze onderwerpen aan de orde te stellen met het docententeam.

Docenten ervoeren deze bijeenkomsten als prettig, omdat ze eindelijk tijd hadden om met collega’s dieper door te praten over deze vragen. Ook vonden ze het fijn meer duidelijkheid te hebben over wat er van hen verwacht werd tijdens het begeleiden en beoordelen en dat afspraken werden vastgelegd.

Geplaatst in Etalage.